Vrijdag 27 mei, 19.30uur Lezing, thema: “Mens en Landschap” Jef Boosten, IVN

Vrijdag 24 juni, 19.30uur Lezing, thema: “Nieuwe resultaten kerkhistorisch onderzoek protestants verleden Vaals en Aken” Dr. Thomas Richter, lezing Duitstalig

Vrijdag 30 september, 19.30uur Lezing, thema: “Alcuinus, leermeester en raadgever van Karel de Grote” Jochen Laschet


Alle lezingen worden gehouden Óp Sankt Tolbert.

 

 

© 2022 Heemkundekring Sankt-Tolbert Vaals