Lezing door kunsthistorica Doris Schillings over Romeinen in Limburg.

In samenwerking met de Kring Valkenburg en Heuvelland van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap organiseert Heemkundevereniging Sankt-Tolbert, op donderdag 26 januari 2023 om 20 uur, een lezing door kunsthistorica Doris Schillings over Romeinen in Limburg.

Haar toelichting staat hieronder. Gemakshalve ga ik uit van de huidige provincie Limburg. Ik beperk mij echter niet tot de twee plaatsen, die op de Peutingerkaart zijn genoemd, want vele steden, dorpen en gehuchten hebben hun oorsprong in de Romeinse tijd. Al is eveneens op veel plaatsen, met name in het zuiden, een rijke prehistorische tijd geweest (vuursteen). Uitgaande van Rome breiden de Romeinen hun machtsgebied steeds verder uit en trekken in de eerste eeuw v. Chr. het huidige Nederland en Limburg binnen. In delen gebeurt dit vrij vreedzaam; in gebieden met weerstand deinzen zij er niet voor terug de ingezeten bevolking te vermoorden en te vervangen door meer gewillige stammen. Eenmaal veroverd en bezet, romaniseren zij de gebieden, waar zij ook willen blijven wonen; d.w.z zij voeren de Romeinse wetten en administratie in, hun cultuur en hun polytheïsme, waarbij zij inheemse wetten en religies vaak gedogen. En zij bouwen. Op de eerste plaats straten (voor militaire en handelsdoeleinden), waar zinvol ook bruggen en dan castra (min of meer bevestigde legerkampen). Onder deze bescherming ontstaan dan civiele nederzettingen, die voor Romeinen en inheemsen even aantrekkelijk zijn. En aantrekkelijk worden zij snel, want onder Romeinse bescherming groeien handel en ambacht. Met de toenemende rijkdom worden de nederzettingen van alle Romeinse gerieven voorzien: huizen voor arm en rijk (insulae en atriumhuizen), werkplaatsen en winkels, herbergen, water aan- en afvoersystemen, tempels, overheidsgebouwen, thermen en theaters. Op het platteland ontstaan de villae rusticae, grote boerenbedrijven, die de inwoners van de streek van voedsel voorzien. Van noord naar zuid komt men als Romeinse steden tegen: Blerick - Venlo, Roermond, Maastricht en Heerlen. Deze plaatsen hadden een stedelijke bebouwing, waarvan helaas de meeste resten ondergronds zijn verdwenen. Resten van villae rusticae zijn op zoveel plaatsen gevonden, dat men kan spreken van een druk bevolkt gebied in Zuid-Limburg. Voorbeelden hiervan zijn in Heerlen, Simpelveld, Voerendaal, Kerkrade, Lemiers, Vaesrade. De afbeelding hierboven is een reconstructie van de villa in Voerendaal. Als veroveraars gekomen, hebben zij een rijke erfenis nagelaten, die tot nu toe invloed uitoefent op onze samenleving; last not least het eerste christendom.

De lezing vindt plaats in ons verenigingslokaal Óp Sankt-Tolbert, Bloemendalstraat 11a, 6291CS Vaals en is ook toegankelijk voor niet leden. Entree vrije gave.


Alle lezingen worden gehouden Óp Sankt Tolbert.

 

 

© 2023 Heemkundekring Sankt-Tolbert Vaals