De Joodse Synagoge

Rond het begin van de 19e eeuw vestigden zich in Vaals joden afkomstig uit Pruisen. De synagoge-diensten werden rond het midden van de 19e eeuw in een privé-woning gehouden. In een later stadium vonden de godsdienstoefeningen plaats in een gebedszaal, een schuur, aan het von Clermontplein. De ingang bevond zich waar nu huisnr. 24a is.

 

De Sint Pauluskerk

De (nieuwe) St. Pauluskerk, ontworpen door architect J. Kayser, is in de jaren 1891-1893 evenwijdig met de straat gebouwd ter vervanging van de oude St. Pauluskerk bij de middeleeuwse gemeentetoren, die de functie van patronaatsgebouw kreeg en in 1967 werd gesloopt. Het is een neogotische kruisbasiliek, die van zijn bouwer een mooie, samenhangende vorm kreeg. Deze bouworde geeft uitdrukking aan het zich herstellende katholicisme, een bewijs voor “de oudheid en onvergankelijkheid des geloofs”. De neogotische inrichting is nog grotendeels aanwezig. De zeven gebrandschilderde ramen vóór in de kerk zijn van 1901. Achter in de kerk bevindt zich het glas-in-lood-tableau “De Kruisafneming van Christus” gemaakt naar een schildering van de Vaalser kunstschilder Frans Griesenbrock.

Lees meer: Kerken in Vaals

Klooster De Esch en Heuvel

Op 1 februari 1897 huren de paters Camilianen het landhuis De Esch. Op 1 april, na de nodige aanpassingen, nemen de eerste paters hun intrek. Er wordt een opleiding voor priesters gevestigd.

Lees meer: Kloosters in Vaals

De katholieke begraafplaats

Aan de Seffenterstraat ligt sinds 1808 de R.K. begraafplaats. Ze is de opvolger van de begraafplaats rond de oude St. Pauluskerk aan de Tentstraat. Op de begraafplaats aan de Seffenterstraat vinden we enkele opmerkelijke graven.
Zeer opvallend is het mausoleum van de familie Tyrell. Het was eigendom van de familie maar in 1921 overgedragen aan het kerkbestuur.

Lees meer: Begraafplaatsen in Vaals

© 2024 Heemkundekring Sankt-Tolbert Vaals