De katholieke begraafplaats

Aan de Seffenterstraat ligt sinds 1808 de R.K. begraafplaats. Ze is de opvolger van de begraafplaats rond de oude St. Pauluskerk aan de Tentstraat. Op de begraafplaats aan de Seffenterstraat vinden we enkele opmerkelijke graven.
Zeer opvallend is het mausoleum van de familie Tyrell. Het was eigendom van de familie maar in 1921 overgedragen aan het kerkbestuur.

Ook de paters redemptoristen hebben een graf op dit kerkhof. De paters woonden tot 1961 in het klooster op de hoek van de Kerkstraat en de Maastrichterlaan. Ze hebben tussen 1873 en 1961, volgens de opschriften op de grafstenen, 52 kloosterlingen hier aan de gewijde aarde toevertrouwd.

Ook de geestelijkheid van de St. Paulusparochie heeft hier zijn eigen graf.
Hier liggen de volgende personen begraven:
Straeten L., pastoor, 1839-1872
Voragen H., pastoor, 1872-1909
Kreutzer H., pastoor, 1920-1930
Schiffelers H., kapelaan, 1892-1896
Vaessen A., kapelaan, 1916-1918
Prickartz E., pastoor, 1940-1979
Janssen W., pastoor, 1916-1990
v. Brandenburg W., Subd., 1938-1962
Spobeck J., Montf., 1919-1976
Baltus W., SSCC, 1902-1985
Opmerkelijk is de jaaraanduiding. Vermelde men eerst de dienstjaren, bij pastoor Janssen zijn geboorte en overlijdensjaar vermeld. Dit heeft men ook bij de subdiaken en de paters, welke onderaan apart vermeld zijn, toegepast

Naar aanleiding van een project op de basisschool De kleine Wereld is het graf van een aantal gesneuvelde soldaten onder de hoede gekomen van de kinderen van de drie katholieke basisscholen. Zij verzorgen het graf en herdenken de gevallenen op de dag dat Vaals bevrijd is.
Hier zijn begraven:
Korporaal:
Vanhouttem J.J.
Göbbels H.
Soldaat:
Scheffers P.J.
Bierman J.J.
Voorts ligt hier Willem Jozef Francotte, verzetsstrijder die door de Duitsers vermoord is.

Een bijzonderheid zijn de klokken van de voormalige St. Jozefkerk. Die hebben hier een bestemming gevonden.
De klokken dragen de namen van de kinderen Hermans, schenker van de klokken. Ze dreigden voor Vaals verloren te gaan,maar bij gebrek aan een lokatie en het nodige geld voor verplaatsing elders heeft ze voor Vaals behouden.

 

Op 11 april 1944 viel er een brisant bom op het kerkhof aan de Seffenterstraat.
Hierbij werd een groot aantal graven getroffen. De doden werden over een groot gedeelte verspreid. Omdat het moeilijk was alle menselijke resten bij elke persoon terug te zoeken werden allen in een massagraf gelegd.

De hervormde begraafplaats

Op de hoek Eschberg-Linderweg ligt de Hervormde begraafplaats.
Op het smeedijzeren toegangshek staat de volgende spreuk:
Hiob 19.25. Aber ich weiss dass mein Erlöser lebet
und Er wird mich her nach aus der Erde aufwecken


Op deze begraafplaats staan een aantal zeer fraaie grafmonumenten.
Er ligt een rij graven welke verband hebben met de familie von Clermont. 

Op de platen staat:
FRIEDRICH HEINRICH von CLERMONT
GEST: den 9 JULI 1861
im ALTER von 76 JAHR
CHRISTINE ALBERTINE von CLERMONT
GEB: HASS
GEST:d: 18 DEZEMBER 1857
im ALTER von 74 JAHR

Op een van de vier graven is nog de naam "von Enninghaus"te lezen, de overige teksten zijn onleesbaar.

Een ander opvallend graf is van een generaal majoor van het Nederlands leger met Duitstalig opschrift:

HIER. RUHET. IN. GOTT
CHRISTIAN. LUDWIG: KRASS
KOENIGL: NIEDERLARND:
GENERALMAIOR
GEB: XXIII AUG: MDCCLXIV
GEST: VI OCTOB: MDCCCXXIII
II. TIMOTH. IV. 18.

 

Het fraaiste graf is van professor Intze en echtgenote.

Met de tekst:

Hier ruhet in festem Gottvertrauen
Otto Adolph Ludwig
Intze
geb. 17 mai 1843, gest. 28 Decbr.1904

Charlotte Emilie Theodore
Intze, geb Lorenz
geb. 6 juni 1848, gest. 22 Sept. 1928

Het is jammer dat veel oudere graven niet of slecht onderhouden zijn. Zo is het familiegraf van Binterim, vroegere textielfabrikant uit Vaals, geheel overgroeid door een boom. Het graf van Stubach, oprichter van de eerste uitzichttoren op de Vaalser berg, is beschadigd.
Vanaf 2018 gaat de gemeente Vaals het achterstallige onderhoud gefaseerd ter hand nemen.

 

Joodse begraafplaats

Achter de hervormde begraafplaats aan de Linderweg ligt de joodse begraafplaats.
Hier zijn nog 16 graven aanwezig.
In vroegere tijden was er een joodse begraafplaats op de hoek Tentstraat-Gemmenicherweg.
Dat is verdwenen. Er is in Vaals geen aparte Joodse gemeente meer.
Onderstaand een een drietal graven.

 

Algemene begraafplaats

Achter de hervormde begraafplaats, ook toegankelijk vanaf de Linderweg, ligt de algemene begraafplaats van Vaals
Op deze begraafplaats is naast de gewone graven ook een urnenkerkhof en een strooiveld aangelegd. Deze begraafplaats is nog betrekkelijk nieuw. Onderstaand de urnen begraafplaats.

 

Kerkhof van klooster Bloemendal

De zusters van klooster Bloemendal hadden een eigen begraafplaats. Na het vertrek van de zusters is de begraafplaats geruimd.
De kruisen zijn bewaard gebleven en terug geplaatst in het park, tegen de oude muur van het kerkhof.

© 2024 Heemkundekring Sankt-Tolbert Vaals