Schutterij St. Paulus Vaals anno 1600

De schutterij St. Paulus is in 1600 opgericht. Zij draagt sinds de oprichting de naam van de patroonheilige van de plaastselijke Rooms Katholieke kerk. Naast het opluisteren van allerhande festiviteiten is het jaarlijkse koningsvogel schieten een traditie vanaf de oprichting. De winnaar van dit schieten is voor een jaar koning.

Als iemand in drie opeen volgende jaren koning wordt mag hij zich keizer noemen, een titel voor het leven of totdat een opvolger komt. Er zijn in totaal zes keizers geweest. De laatste was August Hamers in 1906.

Naast de het koningspaar kent men bij de schutterij ook een drumband. Deze is zeer toepasselijk bij het marcheren.
Bij optochten op schuttersfeesten wordt de drumband voorafgegaan door een bordjesdrager met de naam en plaats van herkomst van de schutterij.
Het vaandel, gedragen door een vaandrig, wordt gevolged door officieren. Naast andere versierselen dragen zij ook een sabel.
Na de officieren marcheren de geweerdragers. Men marcheert doorgaans in rotten van vier.
Elke schutterij heeft een commandant. Deze geeft de bevelen bij het marcheren, bij het
defilé en bij exercitie wedstrijden.
Eigenlijk mogen ook de marketentsters niet ontbreken.

© 2024 Heemkundekring Sankt-Tolbert Vaals