Koninklijke Harmonie St. Cecilia 1836 Vaals

Op 12 mei 1836 is de vereniging opgericht en noemde zich "Harmonie te Vaals". De oprichters waren Jacob Promper, Herman Boventer, Jos Heusch, Jak. Frank, Adam Peters, Jos Peters, Jos Beckers, Wilh. Beckers, Peter Peil en Adam Kocks.
In 1905 werd de naam veranderd in "Caecilien-Harmonie". Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan werd het predikaat koninklijk verleend.
Deze vereniging is zeer actief en heeft ook nu nog veel jeugdige muzikanten welke onder de naam jeugdharmonie naar voren treden.

De Knapkapel Vaals

Enkele leden van de harmonie richten in 1954 een kapel op welke bij bepaalde gelegenheden het wat lichtere genre muziek ten gehore bracht.
Onder de bezielende leiding van Hubert Deitz werden vele feesten opgeluisterd, waaronder veel carnavalszittingen.
In 1977 werd gezamenlijk met de C.V. Grensülle de langspeelplaat "Vols Pakt Oes" gerealiseerd. In 1982 wordt de Knapkapel ontbonden.

Staand v.l.n.r: Jacques Schoonbrood, Joep Schwanen, Hub Deitz, Vic Rouhl, Herbert Bulles, Frans Saive, John Jongen, Paul Meesters, André Kohnen.
Middelste rij staand:Stef Mommer, E, Wienen, Toon Bindels.
Knielend: Norbert Nistuli, Leo Lennartz, Peter Sparla, Hans Pelzer.
De knapkapel heeft ook in andere samenstellingen gemusiceerd.

Fluit- en Tamboerkorps St. Jozef

Voortgekomen uit een hobbygroepje binnen de Jonge Werkman is het korps in 1927 opgericht. Bij de eerste vergadering blijken er 18 personen lid te zijn.
Het korps luistert veel evenemente op in Vaals, zoals schuttersfeesten, processies en carnavalsoptochten. In de jaren 50 van de vorige eeuw heeft men deelgenomen aan  marswedstrijden en aan het WMC in Kerkrade. Op initiatief van het korps is op 18 juni 1959 met medewerking van een groot aantal plaatselijke verenigingen een film over Vaals gemaakt.
Het korps is echter door gebrek aan jeugdige opvolging opgeheven.

 

 

Mandoline Orkesten

Mandolineorkest Avanti

Dit orkest bestaat niet meer. Op onderstaande foto staat Avanti nog in volle glorie.

Achterste  rij: Marlene Hafkamp, Ernie Delnoije,Annie Olivier, Thekla Erven.
2e rij van boven:Trudie Schmets, Jaqueline Speth, Hans Habets, Liesbeth Schlüper, Gerda Valden.
3e rij van boven:Annie v.d. Linden, Mia Speth, Beatrix Hafkamp, José Meessen.
4e rij van boven:

 

Edelweiss Vaals

Op 25 mei 1949 is het mandoline orkest opgericht met voornamelijk vrouwelijke leden.
Er werden concerten verzorgd voor de Belgische en Nederlandse radio.
De vergrijzing heeft er echter toe geleid dat het orkest is opgeheven.

© 2024 Heemkundekring Sankt-Tolbert Vaals