Vaals komt in 1041 voor het eerst voor in de geschiedenis.

Over Vaals zijn enkele publicaties verschenen. Wie iets over de geschiedenis te weten wil komen kan op internet zoeken onder Vaals. Hier vindt men de geschiedenis van Vaals door kapelaan Vaessen die in de jaren 1923, 1924 en 1925 verschenen is in de "Vaalser Anzeiger", de voorloper van het tegenwoordige Vaalser Weekblad.

In 1941 is "DE GESCHIEDENIS VAN VAALS" door J.Th.H. De Win uitgegeven. Dit boek is uitverkocht.

Het boek "Villa Vallis", uitgegeven door de afdeling Vijlen-Vaals van het IVN geeft ook een bijdrage tot de geschiedenis.

In 1983 is verschenen; Zuid-Limburg Vaals, Wittem en Slenaken door J.FR. Van Agt. Het boek is een uitgave van de Staatsuitgeverij met als ondertitel "De Monumenten van Geschiedenis en Kunst.(ISBN 90 12 04096 5)

Speciale aandacht voor de kerkgeschiedenis van de St Pauluskerk wordt besteed in het boek van M. Franssen uit 1994 getiteld: ACHT EEUWEN ST. PAULUSKERK VAALS.
Het boek is een uitgave van het R.K. Kerkbestuur Parochie van de H. Paulus.

De heemkundekring Sank Tolbert heeft in oktober 1994 ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding het boek "Einmarsch en Bevrijding" uitgegeven. Het beschrijft de jaren van 1940 tot 1944 in de gemeente Vaals. Dit boek is uitverkocht.

Eveneens een uitgave van de heemkundekring Sankt Tolbert is het boek uit 2000, getiteld "tussen twee grenzen 1900-2000" door Frits Kern. Ook dit is reeds uitverkocht.

© 2024 Heemkundekring Sankt-Tolbert Vaals